Image Image Image Image Image Image Image Image Image
  • Anasayfa slide 1

Asım O. Barut’un Bilime Katkıları

Colorado Üniversitesi’nde profesör olarak 30 yılı geçen öğretim ve araştırma hayatında fiziğin hemen bütün temel alanlarında değerli araştırmalar yapan ve birçok buluşlar gerçekleştirmiş olan Asım Barut’un bilime katkıları; Kuramsal Fiziğin Temel Problemleri, Matematiksel Fizik ve Temel Parçacıklar Fiziği olmak üzere 3 ana başlıkta toplanmaktadır.

Asım Orhan Barut’un Bilime Katkıları >>

Bilime adanmış bir hayat…

1926 yılında Malatya’da doğan Asım Orhan Barut, temel parçacıkların simetri özelliklerinin açıklanması konusunda çığır açan fikir ve buluşların ortaya çıkmasında büyük rol oynadı. Barut’un verimli ömrü, 68 yaşında Colorado’da son buldu.

Asım Orhan Barut’un Hayatı >>

Asım O. Barut’un fizik dünyasına armağan ettiği beş değerli eser

Asım Orhan Barut’un lisansüstü düzeyde anlattığı dersleri araştırmalarıyla besleyerek hazırladığı, tüm dünyada lisansüstü öğrencilerin ve araştırmacıların ellerinden düşürmedikleri İngilizce yazılmış çok değerli 5 kitabı vardır.

Asım Orhan Barut’un Yazdığı Kitaplar >>

Basında Asım Barut

Yaşamı boyunca ülkemizde bilimin gelişmesi için çaba harcayan, temel bilimleri “kültür ve hayat sorunu” olarak algılayan ve “temel bilim yapmanın, geleceği yapmak olduğunu” sürekli vurgulayan, Cumhuriyet tarihimizin parlak bilim insanlarından fizikçi Asım Orhan Barut ile ilgili basına yansıyanlar…

Basında Asım Orhan Barut >>

Dünyanın saygı duyduğu, sıradışı bir bilim adamının albümünden

Malatya’dan Colaroda’ya uzanan hayat yolculuğunda fiziğin sınırlarını zorlayan Barut, dünya çapında kabul gören çalışmaları kadar, mütevazılığıyla bilinen sıradışı bir bilim adamı olarak bugün dahi anılardaki yerini koruyor…

Asım Orhan Barut Fotoğraf Albümü >>

Asım O. Barut’un Ders Notları

Asım Orhan Barut’un ders notları, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü tarafından taranarak pdf formatında dijital ortama aktarıldı. 30 yılı geçen öğretim ve araştırma hayatında fiziğin hemen bütün temel alanlarında değerli araştırmalar yapan ve birçok buluşlar gerçekleştirmiş olan Asım Barut’un kendi el yazısıyla hazırladığı ders notlarının dijital kopyalarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
Asım O. Barut’un Ders Notları >>