Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Asım O. Barut’un Ders Notları

Asım Orhan Barut'un ders notları, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü tarafından taranarak pdf formatında dijital ortama aktarıldı. 30 yılı geçen öğretim ve araştırma hayatında fiziğin hemen bütün temel alanlarında değerli araştırmalar yapan ve birçok buluşlar gerçekleştirmiş olan Asım Barut’un kendi el yazısıyla hazırladığı ders notlarının dijital kopyalarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://phys.boun.edu.tr/profdr-asim-orhan-baruts-lecture-notes