Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Yazdığı Kitaplar

Asım Orhan Barut'un lisans-üstü düzeyde anlattığı dersleri araştırmalarıyla besleyerek hazırladığı, tüm dünyada lisans-üstü eğitim gören öğrenciler ve araştırmacıların ellerinden düşürmedikleri, İngilizce yazılmış çok değerli 5 kitabı vardır.

www.asimorhanbarut.com | Asım Orhan Barut | Electrodynamics and Classical Theory of Fields and Particles | Elektrodinamik: Alan ve Parçacıkların Klasik Kuramı

Electrodynamics and Classical Theory of Fields and Particles (Dover Books on Physics). Dover Publications, 1980. 256 sayfa, İngilizce.

Elektrodinamik: Alan ve Parçacıkların Klasik Kuramı

Asım Orhan Barut'un Elektrodinamik: Alan ve Parçacıkların Klasik Kuramı adıyla 1964 yılında Macmillan yayını olarak çıkan bu kitabı fizik bilim dünyasında öylesine klasikleşti ki, 1980’de Dover yayınevi tarafından yeniden basıldı.


www.asimorhanbarut.com | Asım Orhan Barut | The Theory of the Scattering Matrix | Saçılma Matrisi Kuramı

The Theory of the Scattering Matrix for the Interactions of Fundamental Particles. A.O.Barut, University of Colarado. Macmillan Publications, 1967. 350 sayfa, İngilizce.

Saçılma Matrisi Kuramı

Asım Orhan Barut’un Saçılma Matrisi Kuramı adlı ikinci kitabı 1967’de gene Macmillan yayınevi tarafından yayımlandı ve bu konunun baş kitabı haline geldi.


Dynamical Groups and Generalized Symmetries in Quantum Theory (With Applications in Atomic and Particle Physics). University of Colorado Boulder, Colorado, USA. University of Canterbury Publications, 1971. 98 sayfa, İngilizce.

Dinamik Gruplar ve Genelleştirilmiş Simetriler

Canterbury Ünivesitesi yayını olarak 1972’de çıkan Dinamik Gruplar ve Genelleştirilmiş Simetriler kitabında, grup gösterimleri hidrojen atomuna, protona ve diğer kompozit parçacıklara uygulanmaktadır.


Geometry and Physics: Non-Newtonian Forms of Dynamics (Monographs and Textbooks in Physical Science Lecture Notes).
ASIM O. BARUT.
Bibliopolis Publications, 1989. 136 sayfa, İngilizce.

Fizik ve Geometri

Asım Orhan Barut, 1989’da Bibliopolis Yayınevi tarafından yayınlanan Fizik ve Geometri adlı monografında doğanın işleyişini, simetriyi ya da geometriyi dinamiğe bağlayarak anlamaya çalışmaktadır.


Theory of Group Representations and Applications. Warsaw: PWN-Polish Scientific Publishers, 1977. 800 sayfa, İngilizce.

Grup Gösterimleri Kuramı ve Uygulamaları

Asım Orhan Barut'un Grup Gösterimleri Kuramı ve Uygulamaları adını taşıyan 800 sayfalık kitabının ilk baskısı 1977’de, ikinci baskısı 1980’de Polish Scientific Publishers tarafından yapılmıştır. Barut'un bu kitabı, günümüzde halen grup kuramı konusunda en kapsamlı eser olarak nitelendirilmektedir.

Asım Orhan Barut'un yazdığı kitaplar

1. Electronenoptisches und statistisches Verhalten der Gittervërvielfacher. Drukerei Lehmann A. G., Zürich (1951).
2. Electrodynamics and Classical Theory of Fields and Particles. Macmillan (1964). Dover Edition (1980). Second edition in preparation.
3. The Theory of the Scattering Matrix. Macmillan (1967).
3*. [German translation: Die Theorie der Streumatrix I und II, Bibliographisches Institut, Mannheim (1971).]
4. Dynamical Groups. University of Canterbury Press (1972).
5. Representations of Noncompact Groups and Application (with R. Raczka). Polish Scientific Publishers, Warszawa (1977), 760 pp.
6. Geometry and Physics – Non-newtonian Forms of Dynamics, Bibliopolis, Napoli, 1989.
7. Group Theory & Diffauntial Equations edited by Y. R.R. Zeni to be published posthumously (lectures) published by Wared Scientific.
2*. New Dover Edition of my book "Electrodynamics and Classical Theory of Fields and Particles" (Dover, N. Y. 1980).
5*. Second Revised Edition (1980). Warsaw PWN.
5**. Russian Translation of "Theory of Group Representations and Applications," 2 Volumes, MIR, Moscow 1980).‘
5***. Third Edition, 1986, World Scientific.